หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
เมื่อวานนี้ 4
สัปดาห์นี้ 39
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 105
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,267
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สตูล [02/09/2564]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเลิกการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [30/08/2564]
  รายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [16/07/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานโค้งสระน้ำหนองปันหยา หมู่ที่๒ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔) [14/07/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำด้านทิศใต้สนามกีฬา มาตรฐานแห่งที่ ๒ อบจ.สตูล(เงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) [08/07/2564]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ อบจ.สตูล (ปรับปรุงครั้งที่๑) [02/07/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๘๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔) [25/06/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๘๙ สายบ้านนางแก้ว-บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล(เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓) [25/06/2564]
  สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) [21/04/2564]
  สัญญาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [21/04/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองพัสดุและทรัพย์สินภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สตูล(ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) [08/02/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านควนไสน-คลองละงู (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) [20/01/2564]
  สัญญาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านควนเก-บ้านอุใดเจริญ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) [20/01/2564]
  สัญญาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬามาตรฐาาน แห่งที่๒ อบจ.สตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒) [17/12/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถชั่วคราวพร้อมรั้วลวดหนามและประตูเหล็กลานจอดรถ (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓) [17/12/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายในสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ ๒ อบจ.สตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒) [17/11/2563]
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัด อบจ.สตูล และป้ายทำเนียบพร้อมตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สตูล (งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) [16/11/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บนสายทางถนน สต.ถ.๑-๐๐๐๕ บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓) [16/11/2563]
  สัญญาเช่าอาคารและห้องน้ำ ห้องละหมาด ตลาดนัดควนโดน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๔) [16/11/2563]
  สัญญาจ้างจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [02/11/2563]
  สัญญาจ้างพิมพ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [02/11/2563]
  สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลสถานที่และงานแม่บ้านแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะบ่อน้ำพุร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [02/11/2563]
  สัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานพื้นที่ภายในสำนักงาน อบจ.สตูล และอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ [02/11/2563]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [20/10/2563]
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ [20/10/2563]
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ [20/10/2563]
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ [20/10/2563]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [07/10/2563]
  สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารเพื่อจำหน่ายของที่ระลึกบริเวณท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว(ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล [01/09/2563]
  สัญญาจ้างซ่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.๑-๐๐๒๑ บ้านไร่สาธิต - บ้านผัง ๔๔ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล [01/09/2563]
  สัญญาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.-๑-๐๐๔๘ บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [01/09/2563]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๗๔ บ้านน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล [25/08/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างทางลาดและแบริเออร์คอนกรีตซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล [16/08/2563]
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓) [24/06/2563]
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้อง/เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณโถงทางเข้า ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน อบจ.สตูล (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒) [24/06/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๑๓ บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง ๑๗ อำเภอละงู อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (งบประมาณ ปี ๒๕๖๒) [10/06/2563]
  สัญญาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน(งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒) [09/06/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ.๑-๐๐๕๖ สายบ้านควนบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๓) [28/04/2563]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ.๑-๐๐๖๘ สายหมู่ที่๓ ตำบลฉลุง - หมู่ที่๗ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๓) [24/04/2563]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๒๖ บ้านเขาน้อย-บ้านย่านซื่อ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒) [20/02/2563]
  สัญญาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๐๙ บ้านควนไสน-คลองละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล [31/01/2563]
  รายงานงบการเงิน อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [21/01/2563]
  โรงแรม ที่พัก ในพื้นที่จังหวัดสตูล ข้อมูลปี ๒๕๖๒ [16/12/2562]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [29/10/2562]
  เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) [28/10/2562]
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ [22/10/2562]
  งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปี ๒๕๖๒ [21/10/2562]
  สัญญาจ้างทำงานป้องกันการพังทลายดินสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ ๒ อบจ.สตูล(เงินสะสม ปี ๒๕๖๒) [09/10/2562]
  สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง(หลังเก่า) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [11/09/2562]
  สัญญาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมคูระบายน้ำโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑) [21/08/2562]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.๑-๐๐๓๖ บ้านเกาะพยู-บ้านควนลูตง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒) [21/08/2562]
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ [30/07/2562]
  สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [12/06/2562]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม๒๕๖๐-เดือนกันยายน๒๕๖๑) [19/11/2561]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [15/11/2561]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (เงินรางวัลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐) [24/10/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีสตูล Satun Geopark Gateway (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑) [24/10/2561]
  สัญญาจ้างปรับปรุงห้องในอาคารสำนักงาน อบจ.สตูล (งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐) [24/10/2561]
  สัญญาจ้างปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่๘ บ้านค่ายรวมมิตร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑) [24/10/2561]
  แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [19/10/2561]
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [12/10/2561]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [11/10/2561]
  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [03/10/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่๑ บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล (งบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙) [01/10/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างกำแพงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง ด้านทิศใต้ (งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐) [17/09/2561]
  สัญญาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) [07/09/2561]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.๑-๐๐๔๓ หมู่ที่๓,๙ ตำบลท่าแพ-หมู่ที่๔ ตำบลควนกาลหลง (งบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑) [20/08/2561]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งดินลุ่ม-บ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล [09/08/2561]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งหญ้าแดง-บ้านกาลันยีตัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [09/08/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย สต.ถ.๑-๐๐๖๐ บ้านยางในคง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล [27/06/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล(งบประมาณประจำปี พ.ศ.2559) [27/06/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๕๗ บ้านน้ำหรา-บ้านควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑) [27/06/2561]
  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [17/06/2561]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๑(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑) [23/05/2561]
  สัญญาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๕๖๑ [08/05/2561]
  สัญาจ้างสายบ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง อำเภอละงู [08/05/2561]
  สัญญาจ้างสายบ้านทุ่งสายเหรียง-บ้านปากบาง หมู่ที่ ๒ อำเภอควนโดน [08/05/2561]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งสายเหรียง-บ้านปากบาง หมู่ที่2 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล [19/03/2561]
  แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [15/02/2561]
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(e-plan)ครั้งที่๒ เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๐ [23/11/2560]
  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [19/10/2560]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ [18/10/2560]
  งบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๐ [18/10/2560]
  รายงานแสดงผลปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [11/10/2560]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปี ๒๕๖๐ [11/10/2560]
  แผนอัตราอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ อบจ.สตูล [11/10/2560]
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ประจำปี ๒๕๕๙ [11/10/2560]
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) อบจ.สตูล [12/09/2560]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.สตูล [12/09/2560]
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [12/09/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ร.ร.นิคมพัฒนาผัง๖ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง [12/09/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่๒ อบจ.สตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู หมู่ที่๓ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๔๔ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาน้อยเหนือ-บ้านเขาน้อยใต้ ช่วงที่๑ [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ.๑-๐๐๕ บ้านทุ่งดินลุ่ม-บ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๗ บ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล [12/09/2560]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล [31/08/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหัก-บ้านวังโต๊ะเสด หมู่ที่๑ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล [28/06/2560]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล [28/06/2560]
  สัญญาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย(ติดตั้งไฟส่องแสงสว่าง High Mast) [14/06/2560]
  สัญญาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสนามกีฬาฟุตบอลของสนามกีฬา อบจ.สตูล [14/06/2560]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [09/06/2560]
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงครั้งที่1 [03/03/2560]
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [20/01/2560]
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล [13/01/2560]
  สัญญาจ้างปรับปรุงโดมหลังคาอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล [23/12/2559]
  สัญญาจ้างพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง(งบประมาณปี๒๕๕๘) [27/09/2559]
  สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสตูล (งบประมาณปี ๒๕๕๘) [27/09/2559]
  ขออนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ [25/08/2559]
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [25/08/2559]
  สัญญจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องละหมาดในสถานที่ท่องเที่ยว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๕ ตำบลบ้านควน - หมุ่ที่๑ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหาดแหลมสนหมู่ที่๓ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแก้ว หมุ่ที่๕ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู-บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านปากละงู - บ้านท่าชะมวง ตำบลละงู อำเภอละงู ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย-บ้านควนกาหลง ตำบลควนกาหลง ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวสะพานละงู-บ้านผัง๑๗,ผัง๑๘ อำเภอมะนัง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในสายทางบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ อำเภอเมือง ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ อำเภอเมือง ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว-ผัง๔๑ ตำบลละงู อำเภอละงู ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สต.๑-๐๐๒๒ บ้านผัง๔๒-บ้านผัง๕ ผัง๔๒ หมู่ที่๘-ผัง๕ หมู่ที่๔ ตำบลอุใดเจริญ (ชื่อสายทาง อบจ.บ้านผัง ๑๒๐-บ้านผัง๔๒) ปี๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมในสายทางบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน ตำบลควนขัน อำเภอเมือง ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมในสายทางบ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง ตำบลละงู อำเภอละงู ปี ๒๕๕๙ [25/08/2559]
  ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน [08/07/2559]
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕ต๑ [27/06/2559]
  กรอบยุทศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ [27/06/2559]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [09/06/2559]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [09/06/2559]
  แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [09/06/2559]
  แผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [09/06/2559]
  ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดสตูล 58 [16/10/2558]
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 58 [16/10/2558]
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 58 [16/10/2558]
  โครงสร้างพื้นฐาน 58 [16/10/2558]
  โรงแรมที่พัก 58 [16/10/2558]
  การประปา/การไฟฟ้า 58 [16/10/2558]
  เครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 58 [16/10/2558]
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 [25/12/2557]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [08/10/2557]
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ [24/07/2557]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(เพิ่มเติม ฉ.๑) [24/07/2557]
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ [24/07/2557]
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่๑) [04/07/2557]
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [28/05/2557]
  รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (e-plan) [28/01/2557]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [03/01/2557]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติมฉบับที่๑) [03/01/2557]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [07/11/2556]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติมฉบับที่๑) [03/10/2556]
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2557-2561 [29/08/2556]