หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 2
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 106
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,268
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
มาตรา ๙
  (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น
        (๘.๒) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑)
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือมกราคม ๒๕๖๒ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม๒๕๖๑ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนธันวาคม๒๕๕๙  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนพศจิกายน ๒๕๕๘ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพศจิกายน ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกันยายน ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตพิเศษในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนเมษายน๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมกราคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมกราคม ๒๕๕๘  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตพิเศษในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนเมษายน ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมกราคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกันยายน ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเมษายน ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมกราคม ๒๕๕๗  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนธันวาคม๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนธันวาคม๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๖  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเืดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเืดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเืดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเืดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเืดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเืดือมิถุนายน๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเืดือมิถุนายน ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเืดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซือ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเืดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษใเนเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างโดยวิธีตกลงราคาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
    + สรุปผลการดำิเนินการจัดซื้อ-จ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยวิธีพิเศษ  
    + สรุปผลการดำิเนินการจัดซื้อ-จ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยวิธีพิเศษ 
    + สรุปผลการดำิเนินการจัดซื้อ-จ้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยวิธีตกลงราคา  
    + สรุปผลการดำิเนินการจัดซื้อ-จ้างในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดยวิธีตกลงราคา  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในปี๒๕๕๕ โดยวิธีพิเศษ ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในปี๒๕๕๕ โดยวิธีตกลง ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้างรอบเดือน โดยวิธีพิเศษ ในปี๒๕๕๔  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้างรอบเดือน โดยวิธีตกลงราคา ในปี๒๕๕๔ ระหว่างเื่ดือน เมษายน-กันยายน ๒๕๕๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้างรอบเดือน โดยวิธีตกลงราคา ในปี๒๕๕๔ ระหว่างเื่ดือน ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้างรอบเดือน โดยวิธีพิเศษ ในปี๒๕๕๓  
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้างรอบเดือน โดยวิธีตกลงราคา ในปี๒๕๕๓ ระหว่างเื่ดือน ตุลาคม๒๕๕๒-มีนาคม ๒๕๕๓ 
    + สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จ้างรอบเดือน โดยวิธีตกลงราคา ในปี๒๕๕๓ ระหว่างเื่ดือน เมษายน-กันยายน ๒๕๕๓