หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 2
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาน์ที่แล้ว 54
เดือนนี้ 106
เดือนที่แล้ว 293
ทั้งหมด 81,268
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
มาตรา ๙
  (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น
        (๘.๑) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
    + ประกาศซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ซื้อและติดตั้งจอสกอร์บอร์ด LED สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
    + ประกาศจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  
    + ประกาศจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
    + ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
    + ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ CMS-๒h (บรรจุถัง ๒๐๐ลิตร/๒๐๐ กก.) จำนวน ๓๐๐ ถัง  
    + ประกาศซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด) 
    + ประกาศจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สต.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู หมู่ที่๓ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง (โดยวิธีพิเศษ) ประจำปี ๒๕๖๐ 
    + ประกาศจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๔๔ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ (โดยวิธีพิเศษ) ประจำปี ๒๕๖๐  
    + ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาน้อยเหนือ-บ้านเขาน้อยใต้ ช่วงที่๑ (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถบดล้อเหล็กขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (จ่ายขาดเงินสะสม) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง หมู่ที่3 บ้านเกาะยวน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐  
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคร่วมละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๐(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหัก-บ้านวังโต๊ะเสด หมู่ที่1 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสนามฟุตบอลของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล(Satun Geopark)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย(ติดตั้งไฟส่องแสงสว่าง High Mast)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ CMS-2h(บรรจุ ๒๐๐ ลิตร/๒๐๐ กก.)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน - คลองบาราเกต ตำบลควนกาหลง (โดยวิธีิพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านผัง๑๙ ตำบลนิคมพัฒนา-โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ตำบลปาล์มพัฒนา (โดยวิธีิพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.๑-๐๐๑๐ บ้านป่าฝาง-บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีพิเศษ  
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างพัฒนาสวนสาธารณะ(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(งบประมาณปี๒๕๕๙โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างห้องน้ำในสถานที่ท่องเที่ยว(งบประมาณปี๒๕๕๙โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำหรา-บ้านควนกาหลง(เงินสะสมปี๒๕๕๙)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสต.ถ.๑-๐๐๒๒บ้านผัง๔๒-บ้านผัง๕ ผัง๘-ผัง๕ หมู่ที่๔ ตำบบลอุใดเจริญ งบประมาณปี๒๕๕๙)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ(เงินสะสมปี๒๕๕๙)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านปากละงู-บ้านท่าชะมวง(เงินสะสมปี๒๕๕๙)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมท่อเหลี่ยมสายหัวสะพานละงู-บ้านผัง๑๗,๑๘ พ.ศ.๒๕๕๙(เงินสะสมปี๒๕๕๙)(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อสสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีพิเศษ 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ้านหัวยมะพร้าว-ผัง41 (โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู พ.ศ.๒๕๕๙(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ.๒๕๕๙(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนไสน-บ้านคลองละงู งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสวนสาธารณะ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างเหมาจัดหาเรือโดยสาร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(โดยวิธีพิเศษ) 
    + ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
    + ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
    + ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓