หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 5
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาน์ที่แล้ว 44
เดือนนี้ 124
เดือนที่แล้ว 278
ทั้งหมด 80,362
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
มาตรา ๙
  (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    + ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๔ 
    + ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ 
    + ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ 
    + ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ให้ใช้บังคับข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
    + ข้อบัญญัติอบจ.สตูล เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินของ อบจ.พ.ศ.๒๕๕๘ และ ข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการบ่อน้ำพุร้อน พ.ศ.๒๕๕๘ 
    + ข้อบัญญัติ อบจ.สตูล เรื่อง การเก็บภาษีบำรุง อบจ. พ.ศ.๒๕๕๕