หน้าแรก
     หลักการ
     บทบาทหน้าที่
     คณะกรรมการ
     เจ้าหน้าที่
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
     ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม
     ขั้นตอนเข้ารับบริการ
     ค่าธรรมเนียม
     เกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสาร
     มาตรา ๗
     มาตรา ๙
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 3
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาน์ที่แล้ว 34
เดือนนี้ 114
เดือนที่แล้ว 209
ทั้งหมด 75,009
 
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้  :
รหัสผ่าน  :
 
   
Untitled Document
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
นายรอสี ใบกาเด็ม รองนายก อบจ.สตูล ประธานกรรมการ
นายอภิศักดิ์ อารีกุล ปลัด อบจ.สตูล รองประธานกรรมการ
นางบุญยืน รัตนชาตรี รองปลัด อบจ.สตูล กรรมการ
นายประพันธ์ สารานพกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กรรมการ
นางสาวเสาวณีย์ แซ่จิว ผอ.กองกิจการสภา อบจ. กรรมการ
นางเกษร เกตุแก่น กรรมการ
นายอมาตย์ สุปราณี ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ กรรมการ
นางสาวนารียา หนุนอนันต์ ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน กรรมการ
นางอรรถยา อารีกุล กรรมการ
นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผอ.กองแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ